აღმასრულებელი დირექტორი ოთარ ჩახუნაშვილი

დაბადების თარიღი: 23 თებერვალი, 1988

 

განათლება:

2014-2021 წწ სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - დოქტორანტურა,

მინიჭებული სამეცნიერო ხარისხი: სამართლის დოქტორი,

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო გამოცდილება:

05.2021- დღემდე  სსიპ იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი.

2020-2021 წწ.   საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.

2019-2020 წწ.   სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური; საჯარო და კერძო სექტორზე ზედახმედველობის დეპარტამენტის უფროსი.

2015-2019 წწ.   პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი; საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი.

2014-2015 წწ.  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ადმინისტრაციის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზედამხედველობის ჯგუფის უფროსი.

2010 -  2014 წწ.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის იურიდიული სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი.

 

აკადემიური საქმინაობა:

2015 - დღემდე .   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი.

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ფინანსების დირექტორი) ავთანდილ კოხრეიძე

ავთანდილ კოხრეიძე, 2015 წლის ნოემბრიდან მუშაობს იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის (ფინანსების დირექტორი) თანამდებობაზე. მისი საქმიანობა იუსტიციის სახლში ამავე წლის აგვისტოს თვიდან დაიწყო, როდესაც ჯერ საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის, ხოლო შემდეგ ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა.

ავთანდილ კოხრეიძემ 2003 წელს, საქართველოში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის ფაკულტეტზე მაკროეკონომიკის მიმართულებით, ხოლო 2009 წელს ავსტრიაში, JOINT VIENNA INSTITUTE-ში გაიარა კურსი APPLIED ECONOMIC POLICY COURSE. 2003-2005 წლებში განათლება მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის მიმართულებით.

2014 – 2015 წლებში ავთანდილ კოხრეიძე მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე. 2008 – 2014 წლებში დასაქმებული იყო საქართველოს პარლამენტში საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებული საბიუჯეტო ოფისის წამყვანი და მთავარი სპეციალისტის თანამდებობებზე. ავთანდილ კოხრეიძის პროფესიული საქმიანობა საჯარო სექტორში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დაიწყო, სადაც 2006 წლიდან მუშაობდა სახელმწიფო რეგისტრაციისა და ლიცენზირების დეპარტამენტის მრჩევლის თანამდებობაზე, ხოლო 2007-2008 წლებში სამოქალაქო საკითხთა დეპარტამენტის მე-4 სამმართველოს სპეციალისტისა და უფროსი სპეციალისტის თანამდებობებზე.

უმაღლესი განათლების მიღების გარდა, ავთანდილ კოხრეიძემ 2003 წლიდან დღემდე, სხვადასხვა დროს,  საქართველოში თუ საზღვარგარეთ გაიარა ტრენინგები, ვორქშოპები და პრაქტიკული კურსები თემებზე: Strenghtening Budget Analysis Capasity in The Legislature, (WASHINGTON, D.C. The House democracy Partnership), Program Budgeting (Slovenia, Ljubljana Center of Excellence in Finance, UNDP) GFSM – 2001 Classificatory (Euro Commision), Public Financial Management (Euro Commission),   Practical Course on Budget Oversight (UNDP), Financial Scrutiny for Parliamentary Staff (The Westminster Consortium) და New Role of the Chamber of Control and Collaboration with Parliament.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, 2003 წელს მან გაიარა ეკონომიკური განათლების პროგრამის სასწავლო კურსი „საგადასახადო საქმე“ (საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია), ხოლო 2011 – 2012 წლებში ჩართული იყო სახელმწიფო ფინანსების მართვის შესრულების თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებასა და პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხების სამუშაო ჯგუფებში.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ოპერაციების დირექტორი) ნატალია აბაშმაძე

ნატალია აბაშმაძე იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის (ოპერაციების დირექტორი) თანამდებობაზე 2019 წლის იანვრიდან მუშაობს. იგი კურირებს იუსტიციის სახლის ინფრასტრუქტურისა და ლოჯისტიკის სამსახურის, ასევე სატელეფონო ცენტრის საქმიანობას და იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალს უწევს კოორდინაციას.  

ნატალია აბაშმაძის საქმიანობა იუსტიციის სახლში 2012 წლის სექტემბრიდან თარიღდება, როდესაც იგი პროდუქტების განვითარებისა და ინოვაციების მართვის სამსახურში მრჩევლის პოზიციაზე დაინიშნა. 2013 წლის აგვისტოს თვიდან - 2019 წლის იანვრამდე, ნატალია იუსტიციის სახლში სატელეფონო ცენტრს ხელმძღვანელობდა.

ნატალია აბაშმაძეს განათლება მიღებული აქვს, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 2004-2005 წლებში იგი სწავლობდა ქაიროს უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 2000-2006 წლებში კი - თბილისის თავისუფალ  უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.    

საჯარო სექტორში ნატალია აბაშმაძის საქმიანობა 2011 წელს საქათველოს იუსტიციის სამინისტროდან დაიწყო, სადაც მუშაობდა მარკეტინგის სამმართველოს მრჩევლის მოვალეობის შემსრულებლის პოზიციაზე. 2008-2011 წლების განმავლობაში იყო შპს SGS Group-ის სისტემებისა და სერვისის სერთიფიცირების სამსახურის კოორდინატორი. ხოლო 2006-2008 წლებში, ამავე ორგანიზაციაში თბილისის ოფისის ხელმძღვანელის ასისტენტის თანამდებობას იკავებდა.  

ნატალია აბაშმაძეს 2007 წლიდან - დღემდე გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი არაერთი ტრენინგი და სემინარი, 2016 წლიდან - დღემდე მან გაიარა სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგები შემდეგ თემებზე: ზოგადი მენეჯმენტი, მენეჯმენტი; ხარისხის მართვა ISO 9001:2005; სტრატეგიული მართვა; დარწმუნების ტექნოლოგიები.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.